Forprosjekt "Klovner på Kirkegården"

Forprosjektet med arbeidstittel “Klovner på Kirkegården” har som om mål å utforske hva som skjer i krysningspunktet mellom den lettsindige og optimistiske teaterklovnen og det ofte vanskelige og tabubelagte temaet døden. 

 

Viggo Venn og Steffen Hånes har lang erfaring innen europeisk klovnetradisjon og vil utforske teaterklovnens lek og letthet i møte med egne opplevelser og dokumentarisk materiale som omhandler død i nære relasjoner.

Fremdriftsplan

13.Januar 2022

Intervju med Begravelsesagent
Bearbeidelse av materiale.

14.Januar 2022
Intervju med Prest, Kongsberg kirke. 
Bearbeidelse av materiale.

17 - 21.januar 2022
Residensopphold på Nieu Scene. 

Nedskrevet materiale og intervjuer gjort av regissør blir til improvisasjoner på gulvet. 

22.januar 2022 
Prøvevisning for spesielt invitert publikum. 
Tilbakemeldinger og samtale med publikum. 

24.januar 2022
Sluttevaluering, rapport og regnskap.

Graveyard Crow