top of page

Forprosjekt teater "Klovner på Kirkegården"

Forprosjektet med arbeidstittel “Klovner på Kirkegården” har som om mål å utforske hva som skjer i krysningspunktet mellom den lettsindige og optimistiske teaterklovnen og det ofte vanskelige og tabubelagte temaet døden. 

 

Viggo Venn og Steffen Hånes har lang erfaring innen europeisk klovnetradisjon og vil utforske teaterklovnens lek og letthet i møte med egne opplevelser og dokumentarisk materiale som omhandler død i nære relasjoner.

Klovn på Kierkegaarden 2 XV7_7758.jpg

Forsprosjektperiode: 19.01.22 - 25.01.22

Involverte: Viggo Venn, Steffen Hånes og Linn A. Olsen

 

Vi begynte forprosjektet med å intervjue en prest og en begravelseskonsulent om deres arbeidssituasjon og hvordan det er for dem å jobbe i bransjer hvor de kommer tett på døden.

Så delte vi våre egne erfaringer rundt teamet sammen med regissør. Vi jobbet så videre på gulvet med å improvisere og eksperimentere med alt materiale og informasjon vi hadde samlet inn. Dette ble grunnlaget for forskningsarbeidet.

Vårt fokus ble å teste ut ideer hvor vi kunne krysse klovnen sammen med grunnmateriale. Vi prøvde å teste grenser og forskjellige retninger og finne et krysningspunkt mellom humor og død. Vi hadde en arbeidsvisning på Zoom hvor vi fikk tilbakemelding fra publikum samt andre skuespiller/regissører i vårt miljø. (Dette var det beste alternativet med tanke på covid-restriksjoner)

Fremdriftsplan "Klovner på Kirkegården"

 

19.Januar

- Intervju av Begravelsesagent fra Jølstad Begravelsesbyrå.

Bearbeidelse av materiale.

- Intervju av Sokneprest i Torshov og Lilleborg menighet. 

- Handle kostyme

 

22.januar dag

- "Hot Seat" intervju om egne opplevelser med døden.

- Improvisasjon på gulvet på Nieu Scene med regissør Linn A. Olsen

 

22.januar kveld

- Arbeidsvisning av materiale på Clown School International Open Podium Online (pga Covid restriksjoner)

-Tilbakemeldinger og samtale med publikum. 

 

23. Januar Dag

- "Hot Seat" intervju om egne opplevelser med døden.

- Improvisasjoner på gulvet på Nieu Scene med regissør Linn A. Olsen

 

24.januar 2022

- Fotografering med fotograf Xenia Villafranca på Tønsberg kirkegård 

og møte med Firing-Klemmetsby Begravelsesbyrå i Tønsberg.

 

25. Januar

- Bearbeidelse av materiale

- Utvelgelse av foto

11.-12.april
Redigering av videomateriale
(Utgikk)

18. - 19.april
Sluttrapport skrevet

23.juli 
Sluttrapport ferdigstilt og levert

Sokneprest redigert.HEIC

Onsdag 19.januar møtte vi Sokneprest Hanne Kleveland i Torshov og Lilleborg menighet.

 

“Døden er endelig og voldsom. Vi starter med å tak i det siste. Det er ofte det sterkeste.
Så begynner vi å nøste. Hvordan var han? Sånn at det ikke bare handler om det øyeblikket døden inntreffer.” 

- Sitat fra Sokneprest Hanne Kleveland
 

Vi fikk innsikt om kirkens arbeid med sorgarbeid og støtte til pårørende. Kirken har hatt en stor plass når det gjelder død og støtte til pårørende gjennom historien. De har mye fokus på emosjonell støtte, lindring til de rundt som har eller opplever når noen dør. Vi fikk høre om prosessen til hvordan hun som prest jobber , alt fra samtaler med pårørende, forberedelser og gjennomføring av ritualer samt hennes egne erfaringer av å stå som menneske i all sårbarheten.


“Jeg tror jo det er akkurat som dere gjør med klovn, at jeg blir en slags historieforteller,

dere kommer med nye historier, noen nye bilder.

Det er jo så viktig med tanke til sorgarbeidet. At du blir husket, at du blir minnet på alt det gode.”

 - Sitat fra Sokneprest Hanne Kleveland
 

Vi ble innså at både sorg og håp, det lyse og det mørke, er like viktige bestanddeler av prestens oppgave. Vi spurte så mer om hva Soknepresten tenkte om humor i disse situasjonene:
 

 


Prest om humor og død:


“Jeg forbereder aldri vitser for å lette på stemningen, men jeg kan bruke humor om det oppstår naturlig i situasjonen. Det må skje med menneskene der. Jo mer sårbarhet en deler jo mer humor kan oppstå. Så lenge det er gjort med kjærlighet, så tror jeg vi kan gjøre mye” 

 

Vi ser at humor har en plass også  sorgarbeidet, dog med sensitivitet og kjærlighet som vi tar med oss videre. 


Vi lurte selvfølgelig på om det var galgenhumor “på bakrommet” blant prester og begravelsesbyråer.
Det var det selvfølgelig, det er mange sterke inntrykk og for å bruke prestens egne ord: “Humor er en måte å bearbeide sterke inntrykk på”.

Her er, en av mange, konkrete eksempler på en galgenhumor fra “bakrommet”: 

- Det er jo alltid et spenningsmoment, den kisteheisen på gravplassen.


- Dette vil jeg jo aldri si til pårørende.

- Det var det ei dame som skulle begraves.

- En veldig utålmodig dame, dette snakket familien om hele tiden.


- Så vi kom ut på gravlunden.

- Og de stroppene er festet på siden av kisten.

- Så skjer det som ikke skal skje.

- Den heisen bare: “Vroooooosj”

- Datt rett ned.

- Og da tenkte jeg: “Hun var en utålmodig dame ja!”

- Det er jo sånn vi kan snakke om med begravelsesbyrået etterpå.

Steffen på Jølstad Begravelsesbyrå.HEIC
Brosjyrer på Jølstad Begravelsesbyrå.HEIC

Besøk på Jølstad Begravelsesbyrå

Vi skulle møte byråleder i Jølstad Begravelsesbyrå, Odd Borgar Jølstad, som er er tredjegenerasjons gravferdskonsulent. Det var hans farfar, som også her Odd Borgar Jølstad, som startet byrået.
Han var dessverre i en begravelse denne dagen…

Heldigvis fikk vi snakke med en annen begravelseskonsulent som det viste seg at også hadde en far som jobbet i Jølstad Begravelsesbyrå.
Det viser at yrket drives mye som familiebedrift og går gjennom generasjoner, dette synes vi var artig og fikk da umiddelbart en idé til navn på en eventuell forestilling:

“Brødrene Kierkegaards Begravelsesbyrå”

Vi var ekstremt nysgjerrige på hverdagen, verdigheten og alt et begravelsesbyrå foretar seg.
Vi synes hele intervjuet oppsummeres best med deres egne vakre ord:

 


“Vi ser på oss selv som svaner. Elegante og helt rolige over vann,

men under så svømmer vi som bare det og prøver å løse praktiske problemer som oppstår i arbeidsdagen.”

 

Gjennom intervjuet fikk vi inntrykk av at jobben består i at alt skal være verdig, strømlinjeformet og profesjonelt. Begravelseskonsulenten skal være til hjelp, ordne alt det praktiske og egentlig ikke merkes.

De som jobber der opplever yrket som veldig meningsfylt der de hjelper pårørende i en sårbar situasjon.

Så hvordan kan det være rom for humor i en slik setting?

 

“Vi er jo mennesker vi også, som er i en setting hvor det ikke er lov å gjøre feil.
Siden alt skal være så riktig, så skjer komiske situasjoner når ting går feil”

Viggo Trist Gravmonumenter XV7_7638.jpg

Improvisasjoner med regissør

Lørdag 22.januar og søndag 23.januar forsket og improviserte vi på gulvet på Nieu Scene.

Regissør Linn A.Olsen ledet oss gjennom forskjellige øvelser, lek og scenarioer.


Det ble historiefortelling om personlige opplevelser med døden, improvisasjon rundt bakgrunnsmaterialet og scener fra et begravelsesbårå.

Arbeisvisning Lørdag 22.januar 
Grunnet COVID-restriksjoner ble planlagt fysisk arbeidsvisning flyttet til en online-visning.


Arbeidsvisningen ble gjennomført på “Clown School International Open Podium Online”.

Publikumstall: 87 deltakere på Zoom.

Open Podium Plakat.JPG

Fotodag Mandag 24.januar
Sammen med fotograf Xenia Villafranca besøkte 4 locations.
- Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå

- E.Karlsen Stenhuggeri
- Tønsberg nye kirkegård sammen med begravelsesagent og begravelsesbil fra Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå
- Solvang Gravplass


Vi brukte fotodagen til å ta bilder av klovnen på i forskjellige settinger på kirkegården og som fiktive begravelsesagenter i samarbeid med begravelsesbyrået.

Verkstedet 1 XV7_7670.jpg
Verkstedet 2 Fugl XV7_7667.jpg

Konklusjon

I forhold til prosjektbeskrivelsen synes vi at vi traff med det forskningsarbeidet vi gjorde. Gjennom intervju med prest og begravelseskonsulent vi fikk mye bra innsikt og bakgrunnsmateriale om de som jobber tett på døden.

Sammen med regissør jobbet vi med personlige historier i møte med døden. Vi fant dette arbeidet verdifullt og givende, men vi fant ut at vi heller vil finne det universelle ved døden enn å bruke personlige historier direkte. 

Vår erfaring med å blande teaterklovnens lek og letthet i møte med dokumentarisk materiale rundt død i nære relasjoner synes vi var veldig spennende og vi fant mange interessante innfallsvinkler til et potensielt manus og fremtidig forestilling.

Vi erfarte at vi må ha med oss respekt og verdighet når vi skal arbeide med teamer rundt døden, og som presten så fint sa det “det er rom for humor så lenge den kommer med kjærlighet”. 

Vi så for oss gjennom arbeidet at vi vil prøve å skape en forestilling som kan være inspirerende, rørende men også med humor rundt teamet døden. En svart komedie.

Vi ble inspirert til å sette klovnen, som konstant feiler, inn i et begravelsesbyrå hvor alt må gjøres riktig og feil ikke kan skje. Klovnen gjør sitt beste med verdighet, men mislykkes i sitt ærlige forsøk på å gjøre en oppgave. Derfor tror vi at denne “high stakes” settingen et begravelsesbyrå er, kan være et fruktbart område for sårbarhet, feil og humor.

Vår idé til fremtidig hovedprosjekt

Brødrene Kierkegaard´s Begravelsesbyrå

- En mørk komedie

"Brødrene Kierkegaard´s Begravelsesbyrå er en mørk komedie der vi møter to begravelsesagenter som har gått trøtt og lei av livet. De lever verdens kjedeligste liv,

i verdens kjedeligste jobb med verdens kjedeligste kollega.
Helt til de selv en dag, bokstavelig talt, må stirre døden i hvitøyet.

Steffen Hånes og Viggo Venn blander sin naive og særegne fysiske komedie med filosofiske tanker om liv og død og alt der imellom"

Byrå 2 BIL XV7_7720.jpg
Byrå 1 Oppstilt ved bil XV7_7745.jpg

Her kan du se regnskapet for forprosjektet "Klovner på Kierkegaarden"

bottom of page